Polityka prywatności

Poniżej znajdziesz politykę prywatności i politykę plików cookie dla strony internetowej italiapopolsku.com. Dowiesz się, jak zbieramy, używamy, udostępniamy i chronimy Twoje dane osobowe podczas odwiedzania naszego bloga lub korzystania z naszych usług.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jednoosobowa działalność gospodarcza – Donatelli Andrea, NIP: IT03667290542, Via degli Artigiani 3, Chiusi 53043 (SI), email: info@italiapopolsku.com

2. Rodzaje zbieranych danych

Podczas odwiedzania italiapopolsku.com możemy zbierać następujące informacje:

 • Dane osobowe, które dobrowolnie podajesz, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail i komentarze, które zostawiasz pod naszymi artykułami.
 • Informacje zbierane automatycznie za pomocą plików cookie i podobnych technologii, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny i dane nawigacyjne.
 • Informacje pochodzące z mediów społecznościowych, gdy wybierasz udostępnienie naszych treści lub interakcję z nami za pośrednictwem platform społecznościowych.

Szczegółowe informacje dotyczące każdego rodzaju zbieranych danych są dostępne w odpowiednich sekcjach tej polityki prywatności lub za pomocą specjalnych informacji wyświetlanych przed zbieraniem danych.

3. Cele przetwarzania

Używamy zebranych informacji w celu:

 • Dostarczania, zarządzania i ochrony naszego bloga.
 • Odpowiadania na Twoje pytania, komentarze lub prośby.
 • Personalizacji Twojego doświadczenia przeglądania.
 • Analizowania używania bloga w celu ulepszania naszych treści i usług.
 • Wysyłania e-maili i ofert, jeśli wyrazisz na to zgodę.
 • Remarketing i ukierunkowane działania marketingowe.
 • Marketing partnerski.

4. Sposób i miejsce przetwarzania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez naszego bloga za pomocą odpowiednich procedur i środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności.

4.1 Sposób przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnianiu, modyfikacji lub zniszczeniu danych. Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i/lub teleinformatycznych, z organizacyjnymi metodami i logiką ściśle związaną z celami.

Oprócz nas, w niektórych przypadkach do danych mogą mieć dostęp kategorie upoważnionych osób zaangażowanych w organizację strony (personel administracyjny, handlowy, marketingowy, prawny, administratorzy systemu), a także zewnętrzne podmioty (takie jak dostawcy usług technicznych, kurierzy, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne).

Aby uzyskać dodatkowe informacje, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail podanym w punkcie 1. niniejszej polityki prywatności.

4.2 Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w przypadku spełnienia jednego z poniższych warunków:

 • użytkownik wyraził zgodę na jedno lub więcej konkretnych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem i/lub do podjęcia działań przedumownych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, której jesteśmy poddani;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów prawnie uzasadnionych realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią.

Zawsze można jednak poprosić nas o wyjaśnienie konkretnego prawnego podstawy każdego przetwarzania, a w szczególności o określenie, czy przetwarzanie jest oparte na prawie, wynika z umowy czy jest niezbędne do zawarcia umowy.

4.3 Miejsce przetwarzania

Przetwarzanie danych odbywa się na naszych serwerach hostingowych, w naszych siedzibach operacyjnych oraz w innych miejscach, gdzie strony zaangażowane w przetwarzanie są zlokalizowane.

Dane osobowe użytkownika mogą być przesyłane do kraju innego niż ten, w którym użytkownik się znajduje. Aby uzyskać dodatkowe informacje, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail podanym w punkcie 1. niniejszej polityki prywatności.

4.4 Okres przechowywania

Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane. W związku z tym:

 • Dane osobowe zebrane w związku z wykonaniem umowy między nami a użytkownikiem będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji tej umowy.
 • Dane osobowe zebrane w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem będą przechowywane do czasu zaspokojenia tego interesu. Użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje na temat naszego prawnie uzasadnionego interesu, kontaktując się z nami za pośrednictwem e-maila.

Jeżeli przetwarzanie opiera się na zgody użytkownika, możemy przechowywać dane osobowe dłużej, do czasu wycofania tej zgody. Ponadto możemy być zobowiązani do przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres zgodnie z obowiązującym prawem lub na podstawie decyzji organu władzy.

Po zakończeniu okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym, po upływie tego okresu, prawo dostępu, usunięcia, poprawienia danych oraz prawo do przenoszenia danych nie będą już mogły być realizowane.

5. Polityka plików cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w Twojej przeglądarce, które poprawiają Twoje doświadczenie przeglądania na italiapopolsku.com. Niektóre pliki cookie wymagają Twojej zgody, podczas gdy inne są niezbędne do działania strony. Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat rodzajów plików cookie używanych na italiapopolsku.com.

5.1 Pliki cookie techniczne

Pliki cookie techniczne są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i mogą być używane nawet bez uprzedniej zgody użytkownika. Ta strona używa plików cookie technicznych do następujących celów:

 • Zapisywanie Twojej sesji przeglądania.
 • Przechowywanie preferencji przeglądania.
 • Zapisywanie Twoich wyborów dotyczących plików cookie.

5.2 Pliki cookie profilowania

Pliki cookie profilowania są używane do dostosowania Twojego doświadczenia przeglądania i pokazywania Ci treści, w tym reklam, dostosowanych do Twoich zainteresowań. Te pliki cookie mogą być dostarczane bezpośrednio przez stronę, a także przez strony trzecie.

Nasza strona używa plików cookie profilowania, także od stron trzecich, w tym:

 • Google Analytics;
 • Google Tag Manager;
 • Google Adsense;
 • Meta Pixel.

Pozostawienie tych plików cookie włączonych jest opcjonalne i wymaga Twojej zgody, ale jest również silnie zalecane, ponieważ pomaga nam poprawić naszą stronę internetową i Twoje doświadczenie na niej.

5.3 Jak udzielić zgody

Klikając „Akceptuj” na banerze przy pierwszym wejściu na stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie technicznych i profilujących. Plik cookie techniczny zapamięta tę decyzję.

Możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie w dowolnym momencie, klikając na „ustawienia dotyczące prywatności i plików cookie„, znajdujące się w dolnym lewym rogu tej witryny.

Ponadto możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie bezpośrednio w swojej przeglądarce, blokować stronom trzecim instalację plików cookie lub usuwać już zapisane. Dodatkowe informacje na temat zarządzania plikami cookie w najpopularniejszych przeglądarkach można znaleźć pod następującymi adresami: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Microsoft Internet Explorer.

Aby uzyskać informacje na temat plików cookie przechowywanych na Twoim urządzeniu i wyłączenia ich pojedynczo, odwiedź stronę youronlinechoices.

6. Szczegóły przetwarzania

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych i plików cookie, podzielone według użytych narzędzi przez naszą stronę internetową.

6.1 Zakupy w sklepie

Składając zamówienie w sklepie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych, w tym w celu identyfikacji klienta powracającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych oraz statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych i archiwalnych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.

6.2 Marketing mailowy

Jeżeli zapiszesz się na jedną z naszych list mailowych, przekazując nam swoje imię oraz adres e-mail, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe żeby wysyłać Ci newslettera, porady i informacje związane z naszymi produktami.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do naszego systemu mailowego zarządzanego z pomocą serwisu MailChimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/) Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisania się do newslettera/listy osób zainteresowanych danymi tematami.

Ponadto, kod śledzący MailChimp osadzony na naszych stronach zbiera informacje na temat Twojej aktywności na stronach i zapisuje te informacje w profilu Twojego użytkownika. Możemy wykorzystywać te dane by podejmować decyzje o tym, jakie treści zostaną do Ciebie wysłane w ramach komunikacji mailowej. W tym zakresie opieramy się na swoim uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. W sytuacji, w której złożysz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, domagając się jednocześnie usunięcia swoich danych z naszej bazy, będziemy zmuszeni poinformować Cię, że z uwagi na nasz uzasadniony interes, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, nie usuniemy Twoich danych z bazy. Usunięcie takich danych uniemożliwiłoby nam wykazania w razie potrzeby faktu udzielenia przez Ciebie w przeszłości zgody na otrzymywanie newslettera.

Wykorzystywany przez nas system mailingowy śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym, posiadamy informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp.

6.3 Kontakt

Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

6.4 Prowadzenie analiz statystycznych

Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

6.5 Remarketing

Facebook Ads i Insights. Korzystamy z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych w ramach serwisu Facebook. Dostawcą tych narzędzi jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług oraz analizie i statystyce.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszym serwisie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Możemy również sprawdzić, w jakim przedziale wieku się znajdujesz, jakiej jesteś płci, skąd łączysz się z Internetem. Facebook Insights może dostarczać nam również więcej informacji na Twój temat, ale nigdy nie są to informacje, które pozwalałaby nam na Twoją identyfikację.

Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/help/568137493302217.

6.6 Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Blog znajduje się na serwerach firmy SiteGround Spain S.L. (https://www.siteground.com/privacy.htm)

6.7 Reklama

Używamy Twoich danych, aby pokazywać Ci reklamy zgodne z Twoimi zainteresowaniami, takie jak banery i reklamy oparte na Twoich zainteresowaniach. Może to obejmować korzystanie z plików cookie. Więcej szczegółów znajdziesz w politykach prywatności usług reklamowych, takich jak Google AdSense (https://www.google.com/policies/technologies/ads/) i 33Across (http://33across.com/privacy-policy/).

6.8 Marketing afiliacyjny

W naszym blogu korzystamy z marketingu afiliacyjnego w celu promowania produktów lub usług firm trzecich. Gdy użytkownik kliknie na link afiliacyjny znajdujący się na naszej stronie internetowej, zostanie przekierowany na stronę partnera afiliacyjnego.

Partner ten może używać plików cookie i innych technologii śledzenia w celu zbierania informacji o użytkowniku, takich jak adres IP, preferencje przeglądania i inne informacje techniczne. Te dane mogą być wykorzystywane do śledzenia skuteczności kampanii marketingowej i dostosowywania doświadczenia użytkownika na stronie internetowej partnera afiliacyjnego.

Pamiętaj, że śledzenie za pomocą linków afiliacyjnych następuje tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie na konkretny link i zostanie przekierowany na stronę partnera afiliacyjnego. Nie zbieramy ani nie udostępniamy bezpośrednio identyfikowalnych informacji osobistych za pośrednictwem marketingu afiliacyjnego.

Jednak partner afiliacyjny może zbierać dane osobowe zgodnie z własną polityką prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych.

Aby uzyskać pełną listę usług firm trzecich, które promujemy za pomocą marketingu afiliacyjnego, prosimy o kontakt pod podanym adresem e-mail w punkcie 1. niniejszej polityki prywatności.

7. Uprawnienia użytkownika

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem info@italiapopolsku.com

8. Zmiany w tej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie. Wprowadzone modyfikacje zostaną opublikowane na tej stronie wraz z nową „datą aktualizacji”.

Data aktualizacji: 25/11/2023